( + 995 32 ) 2 000 022
რეგისტრატორები

კავკასუს ონლაინი, როგორც .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის ადმინისტრატორი, რეგისტრატორის ფუნქცია-მოვალეობების განხორციელების უფლებამოსილებას ანიჭებს ყველა იმ დაინტერესებულ განმცხადებელს, რომელიც აკმაყოფილებს რეგისტრატორისთვის დადგენილ მოთხოვნებს


დომენური სახელის რეგისტრაციისა და განახლებისთვის მომხმარებელი ვალდებულია აირჩიოს აკრედიტირებული რეგისტრატორი კომპანია, რომლის ვებ-გვერდზეც ონლაინ რეჟიმში განახორციელებს დომენური სახელის რეგისტრაციას და მართვას.


.GE ზონაში დომენური სახელის რეგისტრაციისთვის აკრედიტირებული კომპანიები არიან: