( + 995 32 ) 2 000 022
დოკუმენტაცია

.GE დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის განახლებულ წესებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია:

.GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტაცია:

რეგისტრატორების აკრედიტაციის პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტაციას: